Kalevalakieleen liittyvää kirjallisuutta

PDFTulostaSähköposti

Annist August: Kalevala kui kunstiteos. Kirjastus Eesti Raamat. Tallinn 1969

Anttonen Pertti - Kuusi Matti: Kalevala-lipas, uusittu laitos. SKS 1999

Apo Satu: Kansanrunous ( artikkeli Kai Laitisen Suomen kirjallisuuden historiassa. Otava. Keuruu 1991)

Kaukonen Väinö: Lönnrot ja Kalevala. SKS:n toimituksia. Pieksämäki 1979

Kupiainen Unto: Lyhyt runousoppi, 5:s, täydennetty painos. WSOY. Porvoo 1964

Kuusi Matti: Kalevalaisen muinaisepiikan viisi tyylikautta. Kalevalaseuran vuosikirja 37. WSOY. Porvoo 1957

Kalevalakielen kysymyksiä. Virittäjä 3/1978

Kalevalakielestä. Pielisen balladi ja muuta. Pohjois-Karjalan kesäyliopiston Runoriihi 1978 - kilpailun satoa. Kirjayhtymä. Tampere 1979

Leino Pentti: Kieli, runo ja mitta. Suomen kielen metriikka. SKS:n toimituksia 376. Pieksämäki 1982

Kalevalamitalla. Yleisradion Kalevalan juhlavuoden esite. 1984

The Kalevala Metre. Songs beyond the Kalevala. Studia Fennica Folkloristica 2. SKS. Tampere 1994

Perinnelipas 1. Lauluja, loitsuja, loruja. Näytteitä SKS:n kansanrunousarkiston äänitteistä. Toim. Anneli Asplund ja Leena Koivu.Helsinki 1977

Rintala Aulis: Kalevalamitan opas urbaanille runoniekalle. Kalevalaisen Runokielen Seura ry. Uno-Soft. Tampere

Sadeniemi Matti: Die Metrik des Kalevala-Verses. Helsinki 1951

Kalevalanmitta. Perinteen parissa. SKS:n tietolipas nro 10. Forssa 1957

Aiheeseen liittyvää netissä:

Kalevalan teksti: http://www.finlit.fi/kalevala/

Koko Kalevala yhdellä ruudulla

Suomen kansan vanhat runot: http://dbgw.finlit.fi/skvr/

*************************
Aulis Rintalan blogi: http://kalevalamitta.blogspot.com/