Kalevalan ja Helkavirsien 10-tavuiset säkeet

PDFTulostaSähköposti

TROKEEMANKELIN avulla Kalevalasta löytyivät seuraavat 26 säettä, joissa on 10 tavua. Säetyyppejä on neljä.
_________________________________

22222  kol-me o-li/ neit-tä/ nie-men/ pääs-sä
22222  Ak-ka o-li/ van-ha/ vai-pan/ al-la
2224    Vas-ki o-li/ hat-tu/ har-ti/oil-la
2224     tu-pa o-li/ täyn-nä/ tun-ti/joi-ta
2224     kä-et o-li/ kul-lan/ kää-re/his-sä
2224     jou-si o-li/ suu-ri/ jän-te/hes-sä
2224     nei-ti o-li/ it-se/ jau-ha/mas-sa
2224     Tu-pa o-li/ teh-ty/ Poh-jo/las-sa
2224     Sa-ta o-li/ mies-tä/ sal-vai/mel-la
2224     hy-vä o-li/ siel-lä/ ol-lak/sen-sa
2224     Hy-vä o-li/ siel-lä/ ol-lak/se-ni
2224     Hy-vä o-li/ siel-lä/ ol-lak/se-ni
2224     Poi-ka o-li/ pääs-nyt/ puo-li/kos-ta
2224     tu-pa o-li/ nie-men/ tut-kai/mes-sa
2224     Mi-nä o-len/ van-hin/ vai-mok/si-a
2233     syl-tä o-li/ sil-mi/en vä/lit-se
2233     Ki-vi o-li/ kir-ja/va se/läl-lä
2233     Uk-ko o-li/ uu-nil/la a/su-va
2233     Mi-nä o-len/ on-te/lo ty/vel-tä
2233     tu-pa o-li/ kuu-el/la tu/el-la
2233     Ah-ti o-li/ saa-rel/la a/su-va
2233     Ai-ta o-li/ rau-tai/nen ra/ket-tu
2233     Sa-ta o-li/ sei-väs/tä mä/el-lä
2233     Tyt-tö o-li/ Tuo-ne/lan so/ke-a
2233     syl-tä o-li/ sil-mi/en vä/lit-se
31222   Mi-nu-a on/ vyöt-ty/ mie-hen/ vyöl-lä
__________________________________
 

Kaikissa säkeissä on siis toisena sanana painoton olla-verbin muoto.

Verrattakoon, että Väinö Kaukosen mukaan Kalevalan 1. painoksessa (v. 1835) on 6 kymmentavuista säettä. (V. Kaukonen: Lönnrot ja Kalevala. Kalevalan runomitta. SKS 1979).

Eino Leinon Helkavirsistä löytyi vain yksi 10-tavuinen säe, sekin metrisesti hyvin kyseenalainen: veren jumalan tulen jumalan.

Kymmentavuiset harkinnassa

Suunnittelemme Harri Perälän kanssa hienosäätöä siihen, miten mankeli suhtautuu 10-tavuisiin säkeisiin, joita onneksi kaikki nykyniekat eivät käytä lainkaan. Kalevalassahan on  kymmenen kappaletta kymmentavuisia säkeitä (muutamat toistuvat), mutta ne ovat kaikki tätä tyyppiä: Akka oli / vanha vaipan alla - Kaari oli / kaunihin näköinen.

Runousopin termejä tunteva tietää, että säkeiden alussa oleva on peoni, nelitavuinen runojalka, jonka alussa on nousutavu, jota  seuraa kolme laskutavua.  Peonin luonteeseen kuuluu nopeus ja lyhyttavuisuus. Rekilauluissamme peoni esiintyy tiuhaan, esim. katkelmassa Likka istu / kivellä ja / kivi oli / siliä ja / vesi sitä / lirut/teli (kaksi viimeistä runojalkaa tietenkin trokeita).

Mankeli pannaan ilmeisesti vaatimaan, että 10-tavuisen säkessä kolmannen ja neljännen tavun tulee olla lyhyitä ja painottomia  - ikään kuin niitä ei olisikaan -  kuten Kalevalan kaikissa esimerkeissä onkin.

Rupesimme pohtimaan 10-tavuisen säkeen mankelointia, kun Tiera Laitinen ilmoitti minulle, että seuraavanlainen, aivan "järjetön" säe menee Mankelista moitteetta lävitse: Tyyneen saareen sousin venhosella (keksitty säe). Säe on ainakin yhtä sopimaton kuin Eino Leinon Helkavirsien säe veren jumalan tulen jumalan, jonka nykyinen Mankeli myös hyväksyy - valitettavasti.

Muutoksesta ilmoitellaan. Ota kantaa keskustelupalstalla.

En suosita itselleni 10-tavuisen säkeen käyttöä lainkaan.